Biuletyn Informacji Publicznej

O ośrodku

1.jpeg 2.jpeg 3.jpeg
            Wołczyński Ośrodek Kultury działa jako gminna jednostka od 28 marca 1982. Dziś pracujemy jako Ośrodek z wieloletnim doświadczeniem, co umożliwia nam stawianie sobie nowych celów. Naszą misją jest wszechstronny rozwój jednostki sprzyjający ewolucji uzdolnień, pasji, ekspresji oraz twórczości plastycznej, muzycznej tanecznej i teatralnej.
4.jpeg 5.jpeg 6.jpeg
            Propozycja naszego Ośrodka jest skierowana do wszystkich grup wiekowych. Zadania, którymi zajmuje się Wołczyński Ośrodek Kultury to organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę, prowadzenie zespołów artystycznych, stworzenie warunków dla ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, sekcji i zespołów, organizacji imprez kulturalnych, promocja i organizacja wolontariatu.. Nadrzędnym celem Ośrodka jest przekazywanie bogatej tradycji narodowej, pielęgnowanie obyczajów oraz wychowanie i stymulacje jednostką w taki sposób, aby była wrażliwa na piękno otaczającego świata. Jest to możliwe poprzez intensywne i systematyczne kształcenie, które może spowodować zmianę w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości.
7.jpeg 8.jpeg 9.jpeg

             Posiadamy szeroką i różnorodną ofertę programową: 6 pracowni artystycznych, studio nagrań, 2 pracownie muzyczne, pracownię plastyczną, salę widowiskowa z ponad 250 miejsc, małą salę na 50 miejsc Zarządzamy 16 świetlicami wiejskimi na terenie Gminy Wołczyn:
10.jpeg 11.jpeg 12.jpeg

Metryczka
 • opublikowano:
  06-03-2014 11:10
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  24-03-2015 10:34
  przez: Tomasz Puchalski
_____
angielski.jpeg plakat poetycki wrzesień.jpeg WKB wrzesień październik komorzno 2019.jpeg WKB wrzesień październik wierzbica dolna 2019.jpeg WKB wrzesień październik wierzbica górna 2019.jpeg WKB wrzesień październik wołczyn 2019.jpeg zajęcia Joga.jpeg ZAPISY DO SEKCJI 20192020.jpeg zumba fitnes.jpeg
 • FacebookFacebook
 • Wieś Kulturą BogataWieś Kulturą Bogata
 • Gmina WołczynGmina Wołczyn
 • Ulotna przestrzeńUlotna przestrzeń
 • BURAKYBURAKY